ادویه برای ماهی شکم پر

هل سبز.......Cardamon
زنجبیل....Ginger
رازیانه....Fennel
پودرسیر تفت داده شده........Roast garlic

پاپریکا..........Paprika
گشنیز.....Coriander   
میخک..........Clove
خردل.......Mustard

فلفل سیاه...........Black Pepper
دارچین.........
.....cinnamon

جوز هندی..............Nutmeg
نمک............salt
زیره سبز...............Cumin

زیره سیاه............Caraway
سماق............. Sumac
/ 0 نظر / 5 بازدید