میلک شیک گیلاس

شاتوت بستنی

آب کمپوت نصف لیوان
شیر سرد شده نصف لیوان
کمپوت گیلاس هسته گرفته ۵ تا ۶ عدد
بستنی وانیلی ۱ اسکوپ

یخ خورد شده

 

 

کمپوت گیلاس و بستنی و شیر سرد و آب کمپوت ویخ را داخل بلندر  به مدت ۲ دقیقه مخلوط کرده لبه لیوان شکر رنگی ریخته و چرخانیده تا لیوان به شربت آغشته شود بعد از مواد میکس شده داخل لیوان ریخته لبه لیوان یک عدد گیلاس درشت می گذاریم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید